Zeeverkenners dopen zelfgebouwde sleepboot

Beverwijk – Scoutinggroep Mees Toxopeus Zeeverkenners houdt op zaterdag 22 april vanaf 14.00 uur op de kop van de haven de doop en tewaterlating van hun nieuwe sleepboot. Deze tewaterlating is het resultaat van een traject dat drie jaar geleden is ingezet. De groep heeft toen besloten om, volledig in eigen beheer, een nieuwe sleepboot te ontwerpen en te bouwen.

Een nieuwe sleper was hard nodig, want na veertig jaar trouwe dienst voldeed de oude sleepboot niet meer aan de moderne veiligheidseisen. Het in eigen beheer ontwerpen en bouwen van het nieuwe schip was een heel avontuur. Durf als groep maar eens te kiezen voor zo’n kostbaar en omvangrijk project. De ‘Mezen’ hebben hiertoe een projectgroep opgericht, bestaande uit jonge en oudere leden van de groep. Ieder lid heeft zijn eigen expertise en ervaring, zo heeft de één veel kennis van vaareigenschappen, weet de ander de broodnodige fondsen en sponsoren enthousiast te krijgen en zorgt een derde ervoor dat de door de projectgroep gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald worden.

Ook bij het afbouwen is gebleken dat de leden en vrijwilligers over ontzettend veel kennis, vaardigheden en doorzettingsvermogen beschikken om het casco schip af te bouwen tot een heuse Mezensleper. Het resultaat is het prachtige nieuwe schip dat zaterdag te water wordt gelaten. De nieuwe Mezensleper wordt vanaf zondag 23 april gelijk ingezet bij de zomeractiviteiten van de Zeeverkenners. De groep is in het zomerseizoen te vinden op ‘De Stierop’ in het Uitgeestermeer waar zij de zeeverkennersgroep (11-16) leert zeilen. Daarnaast heeft de vereniging ook een bever- (5-7), dolfijnen- (7-11), loodsen- (16-21) en een Bobo (21+)-groep, de activiteiten van deze groepen hebben eveneens ‘water’ als verbindend element. Kijk op de nieuwe website www.meestoxopeus.nl voor meer informatie.