Voorwaarden

 Copyright

Overname, kopiëren of hergebruik van de digitale teksten en elementen/foto’s op de betreffende pagina’s van de site Heemskerkse Courant / De Beverwijker zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgever: IJmond PERS B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

De centrale administratie m.b.t. onze advertenties wordt verzorgd door O.K. Kranten Administratie B.V. – Aalsmeer.
Hieronder vindt u de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34104587:

Algemene Voorwaarden OK Krantenadministratie 15-05-2014–v3