Opening Peuteropvang d’Evelaer

Heemskerk – Na 45 succesvolle jaren onder de noemer peuterspeelzaal te hebben gedraaid, gaat d’Evelaer nu verder als peuteropvang. Na bijna twee jaar voorbereiding is de vernieuwde voorziening een feit. Een nieuw logo, een website een kleinschalige opzet, waarbij men zich richt op de natuur.

Afgelopen dinsdag werd peuteropvang d’Evelaer officieel geopende door wethouder Aad Schoorl en de peuters door middel van het open scheuren van een papieren deur. Vervolgens heeft Schoorl samen met de peuters zaadjes geplant in een bakje dat geschonken is door NME IJmond. De ouders werden getrakteerd op een smoothie en de kinderen op een fruitspiesje. Deze hele week viert de peuteropvang feest met een gezond hapje en de kinderen planten hun eigen zaadjes.

De verandering is vastgelegd in de Wet Harmonisatie Kinderopvang (door minister Asscher) met als belangrijkste doel: alle kinderen gelijke kansen geven, basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen op elkaar af stemmen. Sinds april 2016 is d’Evelaer in overleg met de gemeente Heemskerk en stichting Welschap om een zo goed mogelijk product neer te zetten voor alle peuters van Heemskerk. De peuteropvang heeft een kwaliteitsslag gemaakt: er staan twee gekwalificeerde pedagogisch medewerksters op de groep. Voorheen mocht de tweede leidster ook een stagiair of vrijwilligster zijn. Alle peuteropvang moet voor 2020 voldoen aan de kwaliteitseisen voor VVE. Op de locatie Zilvermeeuw start vanaf nu VVE en op de locatie d’Evelaer uiterlijk in 2020. De pedagogisch medewerkers zijn VVE-gekwalificeerd. Er zal worden gewerkt met thema’s uit de Uk en Puk methode. Er zal in kleine groepjes met de kinderen gewerkt worden. d’Evelaer is trots op de peuteropvang. Kijk op www.peuteropvang.evelaer.nl voor uitgebreide informatie. Foto: aangeleverd