Nieuwe voorzitter Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Beverwijk – Tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie op 4 januari van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en het Museum Kennemerland in het Huis van Geschiedenis heeft Joep Frerichs de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe HGMK-voorzitter Marcel Lindeman.

Alhoewel Marcel Lindeman al op de ledenvergadering van april 2017 tot voorzitter was gekozen, had hij verzocht om pas per 1 januari 2018 in functie te mogen treden. En daar Joep Frerichs al bijna 22 jaar het voorzitterschap had bekleed, konden er nog wel een paar maanden bij. Maar nu was het toch echt zover dat hij het voorzitterschap kon neerleggen. Hiermede is het historische bloed niet uit hem verdwenen, want hij zal nog enkele taken bij het HGMK blijven vervullen, zoals voorzitter van de HGMK-werkgroep monumenten. Verder hoopt hij dat het Beverwijkse Open Monumentendag Comité kan blijven bestaan, want er wordt nog naarstig naar een secretaris gezocht die hem als voorzitter kan bijstaan. (Foto: HGMK)