Initiatief De Hulstenaar goed voorbeeld energietransitie

Heemskerk – Het college heeft aan tennisvereniging HTV De Hulstenaar een eenmalige bijdrage toegekend van € 5.000 voor de verduurzaming van de accommodatie. Het initiatief van de tennisvereniging past uitstekend in het energietransitieplan dat de gemeente Heemskerk voor ogen heeft. Daarnaast ligt het ondersteunen van duurzame initiatieven in het verlengde van de unaniem aangenomen motie Lokale energieopslag- en opwekking van de gemeenteraad.

Gemeente Heemskerk heeft te maken met een energietransitie. In 2050 mag aardgas in Nederland niet meer gebruikt worden als verwarmingsbron voor woningen en andere gebouwen. Duurzame energietechnieken gaan aardgas vervangen en woningen dienen goed te worden geïsoleerd. Om deze enorme  uitdaging aan te gaan is de gemeente bezig met een energietransitieplan. In dit plan wordt beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om de doelstelling te behalen. De gemeente kan de energietransitie niet alleen realiseren. De gemeente wil daarom samenwerken met  inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen en doet een oproep om met duurzame initiatieven te komen.

Voor deze oproep had HTV De Hulstenaar het duurzame initiatief al bij de gemeente aangemeld. Het initiatief omvat onder meer de nieuwbouw van een energiezuinig clubgebouw in 2013 en de toepassing van LED-verlichting voor de tennisbanen in 2017. Hiermee is een gasbesparing van 50% behaald. En door de LED-verlichting wordt 4800 kwh per jaar bespaard.  Wethouder Frowijn is erg enthousiast over het initiatief. “De tennisvereniging heeft haar nek uitgestoken en wil graag een voorbeeld voor andere verenigingen zijn. De Hulstenaar vertelt andere verenigingen actief over de verduurzaming van de accommodatie en geeft tips over het vervangen van de verlichting door LED. En dat blijft ze doen.  Het college heeft dan ook uit waardering een eenmalige bijdrage van € 5.000 aan HTV De Hulstenaar toegekend voor de uitgevoerde maatregelen. Laat dergelijke initiatieven maar komen”, aldus de wethouder.

Het ondersteunen van duurzame initiatieven ligt in het verlengde van de unaniem aangenomen motie Lokale energieopslag- en opwekking van de gemeenteraad op 9 november 2017. Hierin geeft de raad aan dat inwoners en bedrijven in het voorjaar via een bijeenkomst actief worden gestimuleerd om haalbare duurzame initiatieven te ontplooien. Via het energietransitieplan wordt onderzocht op welke wijze de gemeente dergelijke initiatieven financieel kan ondersteunen.