IJmond Bereikbaar Awards

IJmond – Donderdag presenteerde IJmond Bereikbaar haar resultaten over de periode 2015-2017 en de plannen voor 2018 en verder. IJmond Bereikbaar gaat verder, met scherpere doelstellingen om de IJmond ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt aan de bereikbaarheid van de regio. En het resultaat mag er zijn. Van de 170 bedrijven hebben ruim 2600 fietsers zich inmiddels aangesloten bij het programma, 1800 fietsers waren voorheen vooral autogebruiker. Na de presentatie ontstond een levendig rondetafelgesprek met onder meer wethouder Ronald Vennik, voorzitter van de OV IJmond Ton van der Scheer en vertegenwoordigers van het IJmondse bedrijfsleven (Pré Wonen, Nova College en Tata Staal).

Tijdens het evenement mochten vier bedrijven de IJmond Bereikbaar Award in ontvangst nemen: DSE Automatisering, Crown van Gelder, Amazing Wheels en Hunting Energy Services. Zij hebben zich onderscheiden door hun extra inzet om hun fietsende medewerkers te belonen. Bij de award hoort een cheque van 2000 euro die ten gunste komt aan de medewerkers van het bedrijf.

Ook kregen drie IJmond Bereikbaar fietsers een individuele prijs. Deze fietsers, Nico Oenen (Etos), Petra Reker (C&D Foods) en Engel Bos (Nova College) waren genomineerd door hun werkgever en ontvingen een cheque van € 500,- te besteden aan fietsproducten.

De komende jaren maakt de fietscampagne nog steeds deel uit van de plannen van IJmond Bereikbaar. Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ worden ook nieuwe elementen toegevoegd. Zoals op het gebied van gedragsverandering, aanleg kleinschalige infra, slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS. De samenwerking tussen de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond, Rijkswaterstaat, Provincie en het bedrijfsleven blijft essentieel. Onder de noemer Beter Benutten nemen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden tot 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen. (foto: aangeleverd)