Geen gasaansluiting in nieuwbouwwoningen

Regio – Gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Het gaat om gemeenten in de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Alle nieuwbouwwoningen waarover in de toekomst besloten gaat worden, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Om de afspraak uit het Energieakkoord, volledig duurzame energievoorziening in 2050, te halen is energietransitie noodzakelijk. Een van de doelen van de samenwerking binnen de regio is de versnelling van de verduurzaming van de woningbouw. Het initiatief voor de intentieovereenkomst komt van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho.

Gedeputeerde van provincie Noord-Holland Jack van der Hoek: ,,Door de regionale aanpak wordt een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen gestimuleerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.”

De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaring beter in kaart dan wanneer gemeenten individueel ervaring opdoen met aardgasvrij bouwen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die ook gedeeld kan worden met projectontwikkelaars in de regio. Een regionaal standpunt geeft bovendien duidelijkheid aan inwoners: vanaf nu doen we het aardgasvrij. De intentieovereenkomst, die door 25 gemeenten is ondertekend, sluit aan op het besluit dat de Tweede Kamer vorige week nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken nu samen aan de uitvoering van dit besluit. (Foto: aangeleverd)